# Qatarlar Qatarın tipi Aktivləşmə tarixi Hərəkət dövriliyi
1 98 (Bakı-Ağstafa-Qazax) Sürət 2015-08-12 Hər gün
2 97 (Qazax-Ağstafa-Bakı) Sürət 2015-07-01 Hər gün
3 656 (Bakı-Köçərli) Sərnişin 2015-07-01 Hər gün
4 655 (Köçərli-Bakı) Sərnişin 2015-07-01 Hər gün
5 664 (Bakı-Balakən) Sərnişin 2015-07-01 Hər gün
6 663 (Balakən-Bakı) Sərnişin 2015-07-01 Hər gün
7 672 (Bakı-Horadiz) Sərnişin 2015-08-06 Hər gün
8 671 (Horadiz-Bakı) Sərnişin 2015-08-06 Hər gün
9 660 (Bakı-Astara) Sərnişin 2015-08-06 Hər gün
10 659 (Astara-Bakı) Sərnişin 2015-08-06 Hər gün
11 666 (Bakı-Böyük-Kəsik) Sərnişin 2015-08-06 Hər gün
12 665 (Böyük-Kəsik-Bakı) Sərnişin 2015-08-06 Hər gün
13 702 (Bakı-Gəncə) Sürətli Sərnisin qatarı 2018-12-17 Hər Ayın 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 -ci günlərində
14 701 (Gəncə-Bakı) Sürətli Sərnisin qatarı 2018-12-19 Hər Ayın 3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31 -ci günlərində