# Qatarlar Qatarın tipi Aktivləşmə tarixi Hərəkət dövriliyi
1 656 (Bakı-Köçərli) Sərnişin 2015-07-01 Hər gün
2 655 (Köçərli-Bakı) Sərnişin 2015-07-01 Hər gün
3 664 (Bakı-Balakən) Sərnişin 2015-07-01 Hər gün
4 663 (Balakən-Bakı) Sərnişin 2015-07-01 Hər gün
5 672 (Bakı-Horadiz) Sərnişin 2015-08-06 Hər gün
6 671 (Horadiz-Bakı) Sərnişin 2015-08-06 Hər gün
7 660 (Bakı-Astara) Sərnişin 2019-05-15 Hər Ayın 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 -ci günlərində
8 659 (Astara-Bakı) Sərnişin 2019-06-01 Hər Ayın 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 -ci günlərində
9 702 (Bakı-Gəncə) Sürətli Sərnisin qatarı 2019-01-30 Hər gün
10 701 (Gəncə-Bakı) Sürətli Sərnisin qatarı 2019-01-30 Hər gün
11 66 (Bakı-Böyük-Kəsik) Sürət 2019-11-28 Hər gün
12 65 (Böyük-Kəsik-Bakı) Sürət 2019-11-28 Hər gün