Statistik məlumatlar

Dəmir yolu ilə daşınan sərnişinlərin ümumi sayı

 

 2019-cu il

 2020-ci il

 2021-ci il

 2022-ci il

 I rüb

 718 310

 1 081 747

 476 232

 943 512

 II rüb

 858 896

 253 973

 639 023

 1 184 290

 III rüb

 971 424

 334 022

 648 078

 1 249 692

 IV rüb

 1 301 808

 454 610

 1 062 759

 1 759 030

 Cəmi

 3 850 438

 2 124 352

 2 826 092

 5 136 517

 

Şəhərətrafı istiqamətlər üzrə daşınan sərnişinlərin sayı

 

 2019-cu il

 2020-ci il

 2021-ci il

 2022-ci il

 I rüb

 458 671

 849 200

 438 965

 941 051

 II rüb

 557 286

 241 533

 601 968

 1 168 104

 III rüb

 624 012

 302 916

 644 352

 1 212 416

 IV rüb

 999 511

 423 884

 1 061 463

 1 724 304

 Cəmi

 2 639 480

 1 817 533

 2 746 748

 5 045 875

 

Ölkədaxili istiqamətlər üzrə daşınan sərnişinlərin sayı

 

 2019-cu il

 2020-ci il

 2021-ci il

 2022-ci il

 I rüb

 224 222

 203 119

 37 267

 2 461

 II rüb

 243 629

 12 440

 37 055

 16 185

 III rüb

 271 691

 31 106

 3 726

 37 270

 IV rüb

 251 709

 30 726

 1 296

 34 726

 Cəmi

 991 251

 277 391

 79 344

 90 642

 

Beynəlxalq istiqamətlər üzrə daşınan sərnişinlərin sayı

 

 2019-cu il

 2020-ci il

 2021-ci il

 2022-ci il

 I rüb

 35 417

 29 428

 0

 0

 II rüb

 57 981

 0

 0

 0

 III rüb

 75 721

 0

 0

 0

 IV rüb

 50 588

 0

 0

 0

 Cəmi

 219 707

 29 428

 0

 0