Statistik məlumatlar

Dəmir yolu ilə daşınan sərnişinlərin ümumi sayı

 

 2019-cu il

 2020-ci il

 2021-ci il

 2022-ci il

 I rüb

 718 310

 1 081 747

 476 232

 943 512

 II rüb

 858 896

 253 973

 639 023

 

 III rüb

 971 424

 334 022

 648 078

 

 IV rüb

 1 301 808

 454 610

 1 062 759

 

 Cəmi

 3 850 438

 2 124 352

 2 826 092

 

 

Şəhərətrafı istiqamətlər üzrə daşınan sərnişinlərin sayı

 

 2019-cu il

 2020-ci il

 2021-ci il

 2022-ci il

 I rüb

 458 671

 849 200

 438 965

 941 051

 II rüb

 557 286

 241 533

 601 968

 

 III rüb

 624 012

 302 916

 644 352

 

 IV rüb

 999 511

 423 884

 1 061 463

 

 Cəmi

 2 639 480

 1 817 533

 2 746 748

 

 

Ölkədaxili istiqamətlər üzrə daşınan sərnişinlərin sayı

 

 2019-cu il

 2020-ci il

 2021-ci il

 2022-ci il

 I rüb

 224 222

 203 119

 37 267

 2 461

 II rüb

 243 629

 12 440

 37 055

 

 III rüb

 271 691

 31 106

 3 726

 

 IV rüb

 251 709

 30 726

 1 296

 

 Cəmi

 991 251

 277 391

 79 344

 

 

Beynəlxalq istiqamətlər üzrə daşınan sərnişinlərin sayı

 

 2019-cu il

 2020-ci il

 2021-ci il

 2022-ci il

 I rüb

 35 417

 29 428

 0

 0

 II rüb

 57 981

 0

 0

 

 III rüb

 75 721

 0

 0

 

 IV rüb

 50 588

 0

 0

 

 Cəmi

 219 707

 29 428

 0