Qatarla səyahət bir toxunuş qədər rahat

Qatarla səyahət bir toxunuş qədər rahat

Statistik məlumatlar

Dəmir yolu ilə daşınan sərnişinlərin ümumi sayı

  2019-cu il 2020-ci il 2021-ci il 2022-ci il 2023-cü il
I rüb 718 310 1 081 747 476 232 943 512 1 509 509
II rüb 858 896 253 973 639 023 1 184 290  
III rüb 971 424 334 022 648 078 1 249 692  
IV rüb 1 301 808 454 610 1 062 759 1 759 030  
Cəmi 3 850 438 2 124 352 2 826 092 5 136 517  

 

Şəhərətrafı istiqamətlər üzrə daşınan sərnişinlərin sayı

  2019-cu il 2020-ci il 2021-ci il 2022-ci il 2023-cü il
I rüb 458 671 849 200 438 965 941 051 1 459 976
II rüb 557 286 241 533 601 968 1 168 104  
III rüb 624 012 302 916 644 352 1 212 416  
IV rüb 999 511 423 884 1 061 463 1 724 304  
Cəmi 2 639 480 1 817 533 2 746 748 5 045 875  

 

Ölkədaxili istiqamətlər üzrə daşınan sərnişinlərin sayı

  2019-cu il 2020-ci il 2021-ci il 2022-ci il 2023-cü il
I rüb 224 222 203 119 37 267 2 461 49 533
II rüb 243 629 12 440 37 055 16 185  
III rüb 271 691 31 106 3 726 37 270  
IV rüb 251 709 30 726 1 296 34 726  
Cəmi 991 251 277 391 79 344 90 642  

 

Beynəlxalq istiqamətlər üzrə daşınan sərnişinlərin sayı

  2019-cu il 2020-ci il 2021-ci il 2022-ci il 2023-cü il
I rüb 35 417 29 428 0 0 0
II rüb 57 981 0 0 0  
III rüb 75 721 0 0 0  
IV rüb 50 588 0 0 0  
Cəmi 219 707 29 428 0 0