Statistik məlumatlar

Dəmir yolu ilə daşınan sərnişinlərin ümumi sayı   

 

 2018-ci il

 2019-cu il

 2020-ci il

 2021-ci il

   I rüb

  576 195

  678 777

  1 044 459

  453 522

   II rüb

  637 634

  820 597

  217 093

  610 000

   III rüb

  685 413

  923 573

  296 583

  

   IV rüb

  769 603

  1 260 692

  420 767

 

   Cəmi

  2 668 845

  3 683 639

  1 978 902

 

                         

Abşeron dairəvi xətti ilə daşınan sərnişinlərin sayı

 

 2018-ci il

 2019-cu il

 2020-ci il

 2021-ci il

     I rüb

  352 072

  438 054

  828 356

  418 145

     II rüb

  393 734

  536 852

  204 653

  574 133

     III rüb

  407 994

  602 822

  269 706

  

     IV rüb

  534 200

  978 123

  391 737

        

     Cəmi

  1 688 000

  2 555 851

  1 694 452

        

 

Ölkədaxili istiqamətlər üzrə daşınan sərnişinlərin sayı

 

 2018-ci il

 2019-cu il

 2020-ci il

 2021-ci il

     I rüb

  189 214

  205 306

  186 675

  35 377

    II rüb

  196 416

  225 764

  12 440

  35 867

   III rüb

  208 147

  245 030

  26 877

  

   IV rüb

  192 341

  231 981

  29 030

        

   Cəmi

  786 118

  908 081

  255 022

        

 

Beynəlxalq istiqamətlər üzrə daşınan sərnişinlərin sayı

 

 2018-ci il

 2019-cu il

 2020-ci il

 2021-ci il

     I rüb

  34 909

  35 417

  29 428

        0

    II rüb

  47 484

  57 981

        0

        0

   III rüb

  69 272

  75 721

        0

        

   IV rüb

  43 062

  50 588

        0

        

   Cəmi

  194 727

  219 707

  29 428