Gediş haqqının qaytarılması

Sərnişin ödədiyi gediş haqqını aşağıdakı qaydada geri ala bilər:

Geri qaytarma əməliyyatının yerinə yetirilməsi zamanı:

  • Gediş sənədi qatar yola düşənədək qaytarıldıqda yataq dəstindən istifadə haqqı sərnişinə tam qaytarılır
  • Biletin sənədləşdiriməsinə görə əvvəlcədən ödənilən komisyon yığım sərnişinə qaytarılmır
  • Geri qaytarma əməliyyatının sənədləşməsinə görə sərnişindən daşıyıcı tərəfindən müəyyən edilən yığım tutulur
  • Pos-terminalla qaytarılan biletlərdə vəsait sərnişinin bilet aldığı bank kartı hesabına 7/30 təqvim günü müddətində mədaxil olunur.