Əl yüklərinin daşınması

Şəhərətrafı qatarlar və rayonlararası (şəhərlərarası) oturacaq tipli vaqonlardan ibarət sürətli və sürət sərnişin qatarları ilə hərəkət zamanı hər bir sərnişinin kiçik əl əşyalarından başqa çəkisi 23 kq-dan çox olmayan və üç ölçüsünün cəmi 180 santimetri keçməyən (80x60x40) əl yükünü özü ilə pulsuz aparmaq hüququ var.

Müəyyən edilmiş çəki və ölçüdən artıq olan əl yüklərinin daşınması, əl yüklərinin oturacaqlar arasındakı keçidlərdə, vaqonların dəhlizlərində, giriş-çıxışlarında, ikinci mərtəbəyə (iki mərtəbəli qatarlar olduğu halda) qalxan pilləkənlərdə, tamburlarda yerləşdirilməsi, əl yükü arasında heyvanların daşınması qadağandır.

Əl yükləri vaqonda yük üçün müəyyən edilmiş yerlərdə yerləşdirilməli və digər sərnişinlərə maneə törətməməlidir.

Qatarlarda uşaqlı sərnişinlərə və hərəkəti məhdud olan sərnişinlərə əl yükü normasından əlavə olaraq daşınma haqqı ödənmədən uşaq arabalarını, təkərli oturacaqları, eləcə də onların hərəkət və reabilitasiyası üçün zəruri olan digər texniki vasitələri özü ilə aparmağa icazə verilir.

Ayrıca yer tutmamaqla 5 yaşına qədər uşaq üçün rəsmiləşdirilmiş gediş sənədi (bileti) ilə əl yükünün daşınmasına yol verilmir.

Sərnişin qatarda əl yükünün daşınması üçün müəyyən edilən çəki norması daxilində əl yükləri üçün nəzərdə tutulan yerdə yerləşə bilən, bir ədəd sökülüb-yığılan, mühərriksiz velosipedi sökülmüş vəziyyətdə (çexoluna yerləşdirməklə), eləcə də bir cüt xizək, o cümlədən xizək dirəkləri və snoudordları (çexoluna yerləşdirməklə) pulsuz apara bilər.

Sərnişinin əl yükünün çəkisində şübhə yarandıqda daşıyıcının əl yükünün çəkilməsini tələb etmək hüququ var. Əl yükünün çəkilməsi daşıyıcı tərəfindən vaqon bələdçilərində, stansiyalarda (vağzallarda) və digər yerlərdə olan nəzarət tərəziləri vasitəsilə həyata keçirilir.

Qatarda sərnişinin əl yükü arasında əl yükü kimi daşınması qadağan edilən əşyalar, heyvanlar aşkar edildikdə və sərnişin özü belə əl yükünü qatardan düşürməkdən imtina etdikdə daşıyıcı belə sərnişinin və onun əl yükünün qatardan düşürülməsi üzrə tədbirlər görür.

Sərnişin tərəfindən daşınan əl yükünün saxlanması və salamatlığı onun özü tərəfindən təmin edilir.

Diqqət! Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq mülki dövriyyədən çıxarılmış və xüsusi icazəsi olmadığı halda mülki dövriyyəsi məhdudlaşdırılmış əşyalar, həmçinin vaqon və digər sərnişinlərin əl yüklərini zədələyə və çirkləndirə bilən, eləcə də kəskin qoxulu, yanmaya təhlükəli, zəhərləyici, tezalışan, partlayıcı və digər təhlükəli maddələrdən ibarət əl yüklərinin, daxili yanma mühərriki olan nəqliyyat vasitələrinin daşınması qadağandır.