Əl yüklərinin daşınması

Şəhərlərarası (rayonlararası) və şəhərətrafı qatarların bütün vaqonlarında (oturacaqlardan ibarət vaqonlar (ümumi vaqonlar) istisna olmaqla) sərnişində əl yükünün olub-olmasından asılı olmayaraq bir gediş sənədi (bilet) ilə əlavə haqq ödəməməklə üç ölçüsünün cəmi 180 sm-i keçməyən əşyaların daşınmasına  icazə verilir.

Əgər arabaların istifadəsi nəzərdə tutulduğu uşaq və ya hərəkəti məhdud olan şəxs qatarda gedirsə, əl yükü normasından artıq yığılan uşaq və əlil arabalarının daşınmasına icazə verilir.

Əl yükünün daşınması üçün müəyyən edilmiş norma daxilində, sərnişinə özü ilə əl yükləri üçün nəzərdə tutulan yerdə yerləşə bilən, sökülmüş və qablaşdırılmış şəkildə mühərriksiz bir ədəd velosiped aparmağa icazə verilir.

Sərnişin tərəfindən əl yükünün daşınması şərtlərinin yerinə yetirilmədiyi hallarda, daşıyıcı daşımadan imtina edir, bu zaman ödənilmiş daşıma haqlarının qaytarılması sərnişinin yazılı ərizəsinə əsasən pretenziya qaydasında yerinə yetirilir.

Sərnişin əl yükünün tamlığının və saxlanmasının qeydinə özü qalmalıdır.