Əl yüklərinin daşınması

Hər bir sənədləşdirilmiş yerə görə pulsuz daşınan əl yükünün ümumi çəkisi 36 kiloqramdan artıq olmamalıdır.

Əl yükünün üç ölçüsünün cəmi 200 santimetri keçməməli və bunun üçün xüsusi olaraq müəyyən edilən yerlərə yerləşdirilməlidir.

Sərnişinin əl yükünün çəkisi müəyyən edilmiş normadan artıqdırsa, baqaj kimi sənədləşdirilməlidir. Bu zaman əl yükünün çəkisi 50 kiloqramdan çox deyilsə, sərnişin normadan artıq əl yükünə görə baqajın daşınması tarifi üzrə 20 kiloqram baqajın haqqını ödəməlidir.

pages/558/model.jpg

Əgər arabaların istifadəsi nəzərdə tutulduğu uşaq və ya hərəkəti məhdud olan şəxs qatarda gedirsə, əl yükü normasından artıq yığılan uşaq və əlil arabalarının daşınmasına icazə verilir.

Əl yükünün daşınması üçün müəyyən edilmiş norma daxilində, sərnişinə özü ilə əl yükləri üçün nəzərdə tutulan yerdə yerləşə bilən, sökülmüş və qablaşdırılmış şəkildə mühərriksiz bir ədəd velosiped aparmağa icazə verilir.

Sərnişin tərəfindən əl yükünün daşınması şərtlərinin yerinə yetirilmədiyi hallarda, daşıyıcı daşımadan imtina edir, bu zaman ödənilmiş daşıma haqlarının qaytarılması sərnişinin yazılı ərizəsinə əsasən pretenziya qaydasında yerinə yetirilir.

Sərnişin əl yükünün tamlığının və saxlanmasının qeydinə özü qalmalıdır.